Zakończenie pierwszej fazy renowacji Urzędu Miejskiego w Łasku

Zakończenie pierwszej fazy renowacji Urzędu Miejskiego w Łasku

Pierwsza faza renowacji Urzędu Miejskiego w Łasku została zakończona, a koszt tej części projektu wyniósł ponad 1,5 miliona złotych. Prace modernizacyjne były możliwe dzięki środkom pozyskanym przez gminę Łask w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wsparcie finansowe ze strony PFRON wyniosło około 200 tysięcy złotych.

Ale to nie koniec przemian w łaskim urzędzie. Dalsze prace remontowe będą realizowane dzięki dodatkowemu dofinansowaniu. Urząd Miejski w Łasku otrzymał fundusze na kontynuację remontu z programu rządowego „Polski Ład”, a dofinansowanie wynosi aż dwa miliony złotych. Tym samym, modernizacja budynku będzie mogła być kontynuowana.