Anita Sowińska, wiceminister środowiska, na spotkaniu dotyczącym planów budowy spalarni śmieci w Zduńskiej Woli

Anita Sowińska, wiceminister środowiska, na spotkaniu dotyczącym planów budowy spalarni śmieci w Zduńskiej Woli

Na zaproszenie lokalnych liderów Nowej Lewicy z Zduńskiej Woli, odwiedziła nas Anita Sowińska – będąca na stanowisku wiceministra środowiska i klimatu. Przedmiotem dyskusji były plany budowy nowej spalarni odpadów, która według propozycji ma znaleźć swoje miejsce na terenie Elektrociepłowni.

Sytuacja wokół planowanej inwestycji jest napięta i pełna kontrowersji. Wiceminister Sowińska podczas konferencji prasowej wyraziła swoje rozumienie dla tych obaw. Jak stwierdziła, najczęściej wyrażane są obawy dotyczące emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jednakże, jak zauważyła, normy emisyjne są bardzo restrykcyjne, co minimalizuje potencjalne zagrożenia. Niemniej jednak, zgodziła się z opinią, że problematyczne mogą okazać się transporty odpadów ze względu na ich objętość – te bowiem mają niższą kaloryczność niż np. węgiel, a przez to są bardziej objętościowe.

Podczas konferencji, Wiceminister Sowińska podniosła również kwestię możliwości zastosowania transportu kolejowego do przewozu odpadów. W swoim wystąpieniu skierowała też apel do lokalnego samorządu o uporządkowanie planów przestrzennych. Zdaniem Sowińskiej, usprawniłoby to proces realizacji podobnych inwestycji w przyszłości i uniknęło zamieszania, jakie obecnie obserwujemy.