Dodatkowe siły dla łódzkiego garnizonu Policji: 57 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie

Dodatkowe siły dla łódzkiego garnizonu Policji: 57 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie

Oddział Prewencji Policji w Łodzi stał się miejscem uroczystości wprowadzenia nowych członków do lokalnego garnizonu Policji. To na tym terenie, 9 stycznia 2024 roku, 57 nowo rekrutowanych funkcjonariuszy – w tym 35 mężczyzn i 22 kobiety – złożyli swoje ślubowanie na sztandar. Całość ceremonii przyjął nadinspektor Sławomir Litwin, pełniący funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Z grupą tą związana jest jeszcze jedna istotna informacja. Pośród ślubujących, jeden policjant i jedna policjantka wkrótce dołączą do Komendy Powiatowej Policji w Łasku, umacniając tamtejsze siły porządkowe.

Przed ostatecznym aktem przyjęcia do służby, młodzi adepci musieli przejść przez rygorystyczny proces rekrutacji. Wymagał on od nich nie tylko solidnej wiedzy, ale także wykazania się odpowiednią sprawnością fizyczną. Teraz, po kilku dniach, ruszą do szkół policji. Tam przyswoją podstawy służby policyjnej poprzez szkolenie obejmujące takie dziedziny jak przepisy prawa, taktyka i techniki interwencji czy doskonalenie strzeleckie.