Finalizacja inwestycji drogowej w Piorunowie

Finalizacja inwestycji drogowej w Piorunowie

W lipcu bieżącego roku zrealizowano projekt o nazwie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piorunów”. To przedsięwzięcie jest ukierunkowane na poprawę warunków komunikacyjnych w obrębie Gminy Wodzierady, co wiąże się z wykonaniem serii prac budowlanych. Ponadto, plan inwestycyjny przewiduje pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Dzięki nowo ułożonej nawierzchni, możliwe stało się obniżenie poziomu hałasu na lokalnej drodze, co korzystnie wpływa na okoliczne środowisko naturalne. Korzyści odnoszą także wszyscy mieszkańcy Gminy Wodzierady oraz osoby tymczasowo przebywające na jej obszarze, jak choćby letnicy. Prace modernizacyjne drogi znacząco poprawiły dostępność do działających w Piorunowie jednostek gospodarczych, sprzyjając tym samym rozwojowi przedsiębiorczości. Dodatkowo, oprócz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, cała inwestycja ma pozytywny wpływ na środowisko.

Źródła finansowania tego projektu prezentują się następująco: całkowity koszt realizacji zadania wynosi 944 257,00 zł. W ramach programu Inwestycji Strategicznych, projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 923.672,00 zł. Natomiast wkładem własnym Gminy Wodzierady było 20 585,00 zł.