Program Rządowy Odbudowy Zabytków: Wśród zakwalifikowanych obiektów dominują kościoły

Program Rządowy Odbudowy Zabytków: Wśród zakwalifikowanych obiektów dominują kościoły

Przeznaczenie dofinansowania w ramach drugiego etapu Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego przez Rząd, stało się jasne po ogłoszeniu listy kwalifikujących się obiektów. Podobnie jak w pierwszym etapie programu, większość miejsc, które otrzymają środki na renowację, to kościoły.

W lipcu bieżącego roku informowaliśmy o obiektach z naszego regionu, które zostały wytypowane do modernizacji jako część pierwszej fazy tego rządowego programu. Wówczas podkreślano, że finansowanie ma wspierać projekty inwestycyjne bezpośrednio powiązane z ochroną i konserwacją zabytków – dotyczyłoby to prac o charakterze restauratorskim, konserwatorskim i budowlanym.

Jednakże sposób wyboru obiektów do dofinansowania przez program wywołał sporo kontrowersji wśród lokalnej społeczności. Wiele powiatów skarżyło się na przyznawanie subwencji głównie na renowacje kościołów, podczas gdy wnioski o odnowienie innych zabytków nie zostały uwzględnione. To samo dotyczyło Bełchatowa i sąsiedniego Piotrkowa Trybunalskiego.