Funkcjonariusze łódzkiej policji dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas ferii zimowych

Funkcjonariusze łódzkiej policji dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas ferii zimowych

Obecnie na terenie województwa łódzkiego trwają ferie zimowe, a dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Łasku priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży. Policjanci regularnie spotykają się z młodymi ludźmi uczestniczącymi w różnorodnych aktywnościach zorganizowanych na terenie miasta i powiatu. Rozmawiają z nimi na temat bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń, które mogą napotkać podczas ferii.

Pod nazwą „Bezpieczne ferie 2024”, funkcjonariusze prowadzą szereg działań profilaktycznych. Z entuzjazmem dzielą się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa, spotykając się z dziećmi i młodzieżą. 5 lutego 2024 roku, jeden z policjantów z łaskiej jednostki odwiedził grupę dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Łasku.

W trakcie spotkania funkcjonariusz omówił z dzieciakami reguły bezpiecznego zachowania podczas ferii. Młodzi ludzie dowiedzieli się jak prawidłowo poruszać się po drogach oraz jak bezpiecznie bawić się podczas zimowego wypoczynku. Policjant podkreślił również wagę korzystania z elementów odblaskowych, zaznaczając, że powinniśmy nosić je nie tylko po zmierzchu na terenach niezabudowanych. W swojej prezentacji nawiązał również do przesłań kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Tematem poruszonym przez mundurowego był także bezpieczeństwo w internecie. Omówił różne zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z sieci, w tym znaczenie ograniczonego zaufania, ochrony danych osobowych i prywatności. Szczególne ostrzeżenie skierował do niebezpieczeństw wynikających z zawierania znajomości i nawiązywania kontaktów z osobami poznanymi online, jako że „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie monitora”.