Łask: Lokalni policjanci w akcji "Bezpieczny przejazd"

Łask: Lokalni policjanci w akcji "Bezpieczny przejazd"

Powstało powszechne przekonanie, że czerwone światło na przejeździe kolejowo-drogowym stanowi jedynie sygnał ostrzegawczy, a nie bezwzględny zakaz wjeżdżania na tory. Większość ludzi nie ma pojęcia o tym, jak długą drogę musi pokonać pociąg, aby się zatrzymać, ani jakie konsekwencje może niesie ze sobą ignorowanie regulacji dotyczących przejazdów kolejowych. Stąd też stróże prawa z Łasku zdecydowali się na ponowne przystąpienie do akcji prewencyjnej zatytułowanej „Bezpieczny przejazd”.

W ramach społecznej inicjatywy „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”, która odbyła się w piątek 1 września 2023 roku pod egidą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., funkcjonariusze policji z Łasku wspólnie z przedstawicielami SOK oraz pracownikami kolei podjęli starania o podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat niebezpieczeństw związanych z brakiem należytej ostrożności na przejazdach kolejowych. Działania te były prowadzone w pobliżu przejazdu kolejowego w miejscowości Łask-Wiewiórczyn. Policjanci apelowali do kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu drogowego, przypominając, że przestrzeganie podstawowych zasad jest najskuteczniejszym sposobem na zapobieganie tragediom na torach.

Celem akcji jest redukcja liczby incydentów na przejazdach kolejowych oraz edukacja użytkowników dróg w kwestii bezpieczeństwa podczas korzystania z przejazdów kolejowych. W trakcie działań mundurowi dbali o to, aby w okolicach przejazdów kolejowych nie dochodziło do kolizji drogowych.