Marszałek łódzki spotyka się z lokalnymi społecznościami: Cykl "Porozmawiajmy w Łódzkiem"

Marszałek łódzki spotyka się z lokalnymi społecznościami: Cykl "Porozmawiajmy w Łódzkiem"

Jest to wspólna inicjatywa, której celem jest umożliwienie marszałkowi województwa łódzkiego na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami regionu – okazja do pogłębionej rozmowy na temat ich małych ojczyzn. Są to również doskonałe okazje do wręczania grantów dla sołectw i straży pożarnej.

Tym razem cykl spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem” dotarł do powiatu łaskiego, a dokładniej – do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku. Spotkanie to miało wyjątkowy charakter, ponieważ strażacy-ochotnicy zostali obdarowani grantem finansowym o wartości prawie 250 tysięcy złotych.

Wartość tych środków jest rekordowo wysoka, jeśli porównamy ją do tego, co strażacy otrzymali w 2018 roku – zaledwie 120 tysięcy złotych. Podczas spotkania w Łasku, rozmowy dotyczyły zarówno dotacji, jak i współpracy czy planów na przyszłość. W spotkaniu wzięli udział także Dorota Więckowska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, oraz Piotr Polak, poseł PiS.

-„Dochodzimy do takich miejscowości jak wasza. Odwiedzamy wsie, miasteczka, średnie i większe miasta. Chcemy być obecni wszędzie tam, gdzie żyjecie, pracujecie i spędzacie swój wolny czas”- powiedział marszałek Grzegorz Schreiber. -Rząd Prawa i Sprawiedliwości docenia wasze zaangażowanie, czego dowodem jest m.in. dodatek do emerytury dla sołtysów oraz strażaków. To także modernizacje dróg, poprawa komunikacji, remonty szkół i budowa boisk. Działania te są dowodem na to, że rząd jak i samorząd województwa stworzyły warunki do podjęcia działań i inicjatyw służących rozwojowi lokalnych społeczności.