Nowe twarze na stanowiskach dyrektorskich w łaskich placówkach edukacyjnych po zakończeniu kadencji poprzedników

Nowe twarze na stanowiskach dyrektorskich w łaskich placówkach edukacyjnych po zakończeniu kadencji poprzedników

W Łasku, w związku z kończącym się okresem pełnienia funkcji przez dotychczasowych dyrektorów SP5, SPO, PP4 i PP1, burmistrz miasta podjął decyzję o rozpoczęciu postępowania konkursowego na stanowiska kierownicze tych instytucji. Wyniki konkursu i powołanie nowych dyrektorów zostało oficjalnie ogłoszone 28 czerwca w Urzędzie Miejskim.

Od dnia 28.06.2024 r. do 31.08.2028 r., czołową rolę w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku będzie pełniła Dorota Kluczkowska. Jest ona nauczycielem z dyplomem uczelni wyższej i teraz do jej obowiązków należeć będzie prowadzenie tej placówki.

Na czteroletnią kadencję od 01.09.2024 r. do 31.08 2029 r., dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 4 „Leśne Skrzaty” w Łasku zostaje mianowana Hanna Waśniewska, także posiadaczka tytułu nauczyciela dyplomowanego.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, od dnia 01.09.2024 do 31.08.2029 r., stanowisko dyrektora obejmie Agata Subczyńska – kolejna osoba z tytułem nauczyciela dyplomowanego.

Podobnie jak w przypadku Szkoły Podstawowej nr 5, w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łasku, od 01.09.2024 do 31.08.2029 r., funkcję dyrektora będzie sprawowała Agnieszka Sobczak, która również jest nauczycielem dyplomowanym.

Zebrani na spotkaniu podziękowali Jolancie Wilczyńskiej i Violetcie Dygasińskiej za ich zaangażowanie i pracę na stanowiskach dyrektorskich, które oficjalnie zakończą z końcem roku szkolnego 2024/2025.