Podczas II posiedzenia Rady Miejskiej w Łasku doszło do odwołania skarbnika Gminy

Podczas II posiedzenia Rady Miejskiej w Łasku doszło do odwołania skarbnika Gminy

Podczas dzisiejszego drugiego spotkania Rady Miejskiej w mieście Łask, miało miejsce zaskakujące wydarzenie. Na wniosek burmistrza tego miasta, Moniki Mrowińskiej, radni podjęli decyzję o odwołaniu z funkcji skarbnika Annę Głowińską.

Projekt uchwały dotyczącej zwolnienia Skarbnika Gminy Łask wywołał zdziwienie wśród niektórych członków rady.

Burmistrz Monika Mrowińska w trakcie sesji wyjaśniła swoją decyzję, mówiąc: „Posiadam takie uprawnienia i nie jestem zobligowana do informowania o tym fakcie nikogo z wyprzedzeniem”. Dodała również, że w odpowiednim momencie oznajmi, kto obejmie to stanowisko po pani Głowińskiej. Na koniec podkreśliła, że obecna decyzja jest konieczna i zapewniła, że cały proces przebiegnie zgodnie z obowiązującym prawem.

Pragnę przypomnieć, że Skarbnik Gminy odpowiada za prawidłowe zarządzanie budżetem gminy oraz nadzoruje i koordynuje realizację zadań finansowych przez jednostki organizacyjne tejże gminy.