Podjęcie decyzji o zwiększeniu wynagrodzeń na majowej sesji Rady Miasta Zduńska Wola

Podjęcie decyzji o zwiększeniu wynagrodzeń na majowej sesji Rady Miasta Zduńska Wola

Majowa sesja Rady Miasta Zduńska Wola, która jest drugą sesją obecnej kadencji, miała miejsce 29 maja. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza w Zduńskiej Woli i skupiało się głównie na kwestiach finansowych. Podczas obrad podjęto decyzje dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla prezydenta miasta, diet radnych oraz opłat za korzystanie z basenów MOSiR-u.

Zgodnie z decyzją radnych, wynagrodzenie Konrada Pokory, prezydenta Zduńskiej Woli, zostało podwyższone do 20 040 zł brutto, co stanowi wzrost o około 2000 zł brutto. W głosowaniu nad uchwałą w tej sprawie 14 radnych opowiedziało się za podwyżką, natomiast 6 powstrzymało się od głosu. Tomasz Phol, przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, który wnioskował o zwiększenie pensji prezydenta miasta, podkreślał ciężki charakter pracy prezydenta i odpowiedzialność, jaką on ponosi. Dodatkowo zaznaczył, że mieszkańcy Zduńskiej Woli w pierwszej turze wyborów dali prezydentowi Pokorze swój mandat zaufania, co świadczy o ich docenieniu jego pracy w pierwszej kadencji.

W trakcie sesji podjęto również decyzję o podwyżce diety radnego miejskiego, która nie była zwiększana od 18 lat. Od 1 lipca br., dieta wyniesie ponad 1700 zł, co stanowi wzrost z 900 zł. Radni siedzący w prezydium rady, a także przewodniczący i ich zastępcy w komisjach stałych rady miasta, otrzymają wyższe diety – od ponad 200 zł do 1000 zł. Podczas obrad przyjęto uchwałę regulującą również możliwość obniżenia diety, zależną od udziału radnego w posiedzeniach komisji czy sesjach.