Podziękowania dla zaangażowanych w organizację wyborów w gminie Łask

Podziękowania dla zaangażowanych w organizację wyborów w gminie Łask

Chciałbym wyrazić moje szczerze podziękowania, zarówno na moim własnym, jak i na rzecz Pani Aurelii Milewskiej, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, członkom obwodowych komisji wyborczych oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku. Wasza ciężka praca, zaangażowanie i rzetelne wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, które miało miejsce 15 października 2023 roku na terenie gminy Łask, nie zostały niezauważone.

Chciałbym również przekazać moje serdeczne podziękowania dla kierowników i dyrektorów jednostek gminnych i powiatowych, szkół niepublicznych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie i Sięganowie oraz gospodarzy domów ludowych i szpitala w Łasku. Dzięki Wam mogliśmy zorganizować siedziby obwodowych komisji wyborczych. Jestem wdzięczny za udostępnienie nam Waszych pomieszczeń oraz wsparcie w przygotowaniu lokali wyborczych.

Na koniec, pragnę szczególnie podziękować prezesom, kierownikom firm, które współpracowały z gminą Łask w przygotowaniu do głosowania lokali wyborczych. Moje słowa uznania kieruję do Stec Spółka z o.o. w Aleksandrówku, MPWiK spółka z o.o. w Łasku, PEC spółka z o.o. w Łasku, CSiR w Łasku, ZGM w Łasku, ZKM w Łasku oraz do Pana Marcina Buczkowskiego. Wasza pomoc była nieoceniona.