Spotkanie poświęcone finansowaniu ekonomii społecznej w Łasku

Spotkanie poświęcone finansowaniu ekonomii społecznej w Łasku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ, serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na wydarzenie o tematyce finansowania działań organizacji działających w sektorze ekonomii społecznej. Jest to prekursorskie spotkanie w Łasku tego rodzaju i organizatorzy ufają, że będzie ono inspiracją do nawiązywania nowych kontaktów między organizacjami pozarządowymi oraz pomoże określić kierunki działań dla tych instytucji z regionu łaskiego, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych. Zakres usług społecznych jest niezwykle zróżnicowany, co zostało precyzyjnie określone w ustawie dotyczącej realizacji tych usług przez centra usług społecznych.

Owocem spotkania mają być dyskusje i wymiana doświadczeń na temat możliwości finansowania działań organizacji non-profit, w tym szczególnie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wydarzenie odbędzie się 20 października 2023 roku, od godziny 11:00 do 15:00, a jego lokalizacją będzie Łaski Dom Kultury przy ulicy Narutowicza 11.

W programie spotkania znajdują się takie punkty jak: omówienie kierunków działań dla sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim, z naciskiem na usługi społeczne i deinstytucjonalizację oraz przedstawienie możliwości finansowania tego typu działań z funduszy europejskich dla regionu łódzkiego. Nie zabraknie także omówienia innych źródeł finansowania działań.