Powstanie nowych dróg w Widawie dzięki Polskiemu Ładowi

Powstanie nowych dróg w Widawie dzięki Polskiemu Ładowi

Przez wiele lat budowa gminnej infrastruktury drogowej w Widawie była jedynie tematem rozmów, jednak obecnie staje się rzeczywistością. Nieustępliwość i ciężka praca zaowocowały spełnieniem wieloletnich zamierzeń. Planowanym projektom poświęcano uwagę na ulicach Pastwiskowej oraz Mickiewicza, gdzie miała powstać również kanalizacja deszczowa. Wiosną bieżącego roku udało się stworzyć projekt techniczny, na który przeznaczono około 50 000 złotych.

W trakcie tego lata złożyłem wniosek o dofinansowanie budowy wspomnianych dróg do programu Polski Ład, skierowany do Gmin Popegeerowskich. Został on pozytywnie rozpatrzony, a my uzyskaliśmy kwotę dofinansowania wynoszącą 2 800 000 złotych.

Koszt całkowity planowanej inwestycji wynosi około 3 300 000 złotych. Start prac nad budową zaplanowany jest na wiosnę przyszłego roku.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia mieszkańcy osiedla widawskiego zyskają nowe drogi. Warto dodać, że fundusze z Polskiego Ładu na inwestycje w ramach Gmin Popegeerowskich mogą być wykorzystane jedynie w czterech miejscowościach naszej gminy, z Widawą włącznie.