Odwrót od technologii w edukacji: powrót do pisania ręcznego

Odwrót od technologii w edukacji: powrót do pisania ręcznego

W obecnych czasach, wielu uczniów uważa pismo odręczne za technikę niewspółczesną i przestarzałą w procesie zdobywania wiedzy. Ta tendencja jest zupełnie sprzeczna z poglądami naukowców, którzy coraz częściej podkreślają znaczenie odręcznego notowania informacji usłyszanych podczas lekcji. Niektóre placówki oświatowe poszły nawet tak daleko, że postanowiły zakazać korzystania z laptopów na terenie klas.

Ponad parę tysięcy lat temu, słynny filozof Sokrates wyraził swoje obawy dotyczące wprowadzania pisma odręcznego do procesu nauczania. Tłumaczył to tym, że w tamtych czasach nauka opierała się głównie na zapamiętywaniu materiału. W erze nowożytnej, z pojawieniem się nowoczesnych technologii i szerokim dostępem do zaawansowanych urządzeń, pisanie ręczne stopniowo zaczęło być zastępowane przez korzystanie z laptopów czy smartfonów do robienia notatek.

Aktualnie, środowisko naukowe podejmuje próby przekonania młodych ludzi do powrotu do tradycyjnej metody pisania. Argumentują oni, że pisanie odręczne sprzyja procesowi nauczania. W związku z tym, niektóre amerykańskie instytucje edukacyjne podjęły zdecydowane kroki i wprowadziły zakaz używania komputerów w salach lekcyjnych.