Protest przed urzędem w Łasku

Protest przed urzędem w Łasku

Większe rachunki i większe czynsze. Mieszkańcy Łasku mają ich dość, dlatego w dużej grupie zebrali się przed urzędem. Domagali się obniżek opłat, choć niestety nie przyniosło to skutków. Zmiany sprawiły, że życie mieszkańców miasta stało się dużo trudniejsze i normalnym jest, że chcą powrotu do poprzedniego stanu.

Kto najwięcej traci na podwyżce czynszu

Podwyżki czynszu dotykają wszystkich. Najbardziej odczuwają to mieszkańcy o niższym statusie materialnym, którzy i tak mają problemy z opłaceniem wszystkich swoich zobowiązań. Większe opłaty za mieszkanie mogą tylko pogłębić ich problemy finansowe.

Nie inaczej jest z właścicielami, którzy wynajmują swoje lokale. Z powodów podwyżek sami muszą podwyższać opłaty swoim najemcom. Nierzadko powoduje to konflikty między jednymi a drugimi, gdyż nikt nie chce znaleźć się ani w sytuacji konieczności płacenia większych rachunków, ani też narzucać ich innym.