St. bryg. Jacek Witkowski obejmuje stanowisko szefa straży pożarnej w Łasku

St. bryg. Jacek Witkowski obejmuje stanowisko szefa straży pożarnej w Łasku

St. brygadier Jacek Witkowski został mianowany na stanowisko dowódcy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku. Przed tą nominacją służył jako zastępca komendanta PSP w Sieradzu, stanowisko, które objął po wieloletniej służbie w jednostce w Wieluniu.

Poprzednikiem st. bryg. Jacka Witkowskiego na stanowisku komendanta łaskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej był st. bryg. Piotr Rudecki, który teraz przybył do Łasku już jako komendant wojewódzki PSP, by oficjalnie przekazać dowodzenie stacji st. bryg. Jackowi Witkowskiemu. W ostatnim okresie swojej służby, Witkowski był zastępcą komendy PSP w Sieradzu.

Oficjalne powołanie Jacka Witkowskiego na stanowisko szefa straży pożarnej w Łasku odbyło się podczas ceremonii, której towarzyszyli m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Po złożeniu meldunku nowemu szefowi straży, st. bryg. Piotrowi Rudeckiemu, odbyło się uroczyste wprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej PSP w Łasku i powitanie zaproszonych gości.

Akt powołania st. bryg. Jacka Witkowskiego na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Łasku został odczytany, a następnie głos zabrał szef komendy wojewódzkiej, który przybliżył służbową biografię nowo mianowanego dowódcy. Po tym, nowy szef łaskiej PSP przywitał się ze sztandarem komendy i złożył meldunek o przejęciu obowiązków komendanta powiatowego. Uroczystość została zakończona okolicznościowymi przemówieniami.