Inwestycje w gminie Łask modernizują lokalne drogi

Inwestycje w gminie Łask modernizują lokalne drogi

Na terenie gminy Łask trwają prace, które mają na celu podniesienie standardu wielu dróg gminnych. Dzięki finansowaniu z rządowych programów, większość tych inwestycji ma zapewnione odpowiednie środki finansowe.

Jednym z kluczowych projektów jest inwestycja, która ma się zakończyć w lipcu i jest wartą 18 milionów złotych. Jest to rozbudowa sieci dróg gminnych znajdujących się między drogami wojewódzkimi numer 473 i 483. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, a kwota wsparcia wyniosła 9,9 miliona złotych.

Planowane prace obejmują kompleksowy remont ulic Polna, Wiosenna i Andersa w Łasku, a także dróg w Woli Łaskiej. Całość prac dotyczy około 2,5 kilometra dróg i obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, modernizację sieci wodociągowej, uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej, jak również budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Inwestycję o wartości 3,9 miliona złotych stanowi przebudowa ulicy Gdańskiej w Kolumnie. Na odcinku 600 metrów zostanie położona nawierzchnia asfaltowa, a także powstanie jednostronny chodnik wykonany z kostki betonowej, zjazdy, pobocza, kanały odwadniające oraz studnie chłonne. Przewidywany termin zakończenia prac to wrzesień bieżącego roku.