Zmiana stawek za wodę i ścieki w Łasku od 12 grudnia

Zmiana stawek za wodę i ścieki w Łasku od 12 grudnia

Wszystkich mieszkańców Łaska informujemy o zakończeniu ponad rocznego procesu negocjacji przed organem regulacyjnym, o którym regularnie informowaliśmy na naszym profilu społecznościowym. Po dwóch wcześniejszych niepowodzeniach w staraniach o zatwierdzenie nowych taryf, w końcu 14 listopada 2023 roku udało się uzyskać pozytywną decyzję. Od tej pory obowiązują nowe stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Niestety, obecnie stosowana taryfa, wykalkulowana jeszcze w 2019 roku, nie jest w stanie pokryć bieżących kosztów prowadzenia naszej działalności. W ostatnich latach, pod wpływem rekordowej inflacji oraz kryzysu energetycznego na świecie, nasze koszty drastycznie wzrosły. Nowa taryfa jest rodzajem kompromisu – gwarantuje ona pokrycie kosztów utrzymania działalności firmy, jednocześnie chroniąc Państwa przed nieuzasadnionym i nadmiernym wzrostem cen.

Wprowadzenie nowych taryf wiąże się także ze zmianą systemu rozliczeń z naszymi klientami. Po konsultacjach z organem regulacyjnym, oprócz stawek jednostkowych za 1 m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków, wprowadziliśmy także opłaty abonamentowe.

Nowa struktura opłat obejmuje grupy taryfowe, które zostały wydzielone na podstawie dotychczas obowiązujących kategorii. Woda jest teraz rozliczana wg grup: gospodarstwa domowe, administracja publiczna, działalność gospodarcza (cele socjalno – bytowe) oraz pozostali odbiorcy. Podobnie, odprowadzanie ścieków jest rozliczane w grupach: gospodarstwa domowe, administracja publiczna, działalność gospodarcza (cele socjalno – bytowe) oraz działalność usługowa i przemysłowa.