Projekt "Altana rekreacyjna w Wiewiórczynie" finansowany przez województwo łódzkie

Projekt "Altana rekreacyjna w Wiewiórczynie" finansowany przez województwo łódzkie

Gmina Łask jest obecnie zaangażowana w realizację projektu noszącego nazwę „Altana rekreacyjna we wsi Wiewiórczyn”. Środki na ten cel pochodzą w pełnym zakresie z budżetu województwa łódzkiego, które przyznało fundusze na wspieranie działań samorządowych gminy, związane z rozwojem infrastruktury na obszarach wiejskich.

Inicjatywa wpisuje się w szersze zadanie inwestycyjne, które ma na celu „Zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacji i sportu, z jednoczesnym naciskiem na poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki przestrzeni publicznej we wsi Wiewiórczyn”. Planowany do wybudowania obiekt ma pełnić kluczową rolę jako miejsce integracji społeczności lokalnej. Dodatkowo, budynek będzie dostępny dla mieszkańców okolicznego regionu, tworząc przestrzeń do spotkań i wspólnych działań rekreacyjnych.