Czy TIR-y dalej będą jeździć na wschód?

Czy  TIR-y dalej będą jeździć na wschód?

W ostatnim czasie dużo mówi się o nałożeniu przez UE na Rosję nowego piątego już pakietu sankcji. Miałby on obejmować między innymi zamknięcie terytorium Unii Europejskiej dla niektórych statków i ciężarówek. 

Ursula von der Leyen zaproponowała, aby o tym, czy zezwolenia na przewozy dla wybranych firm spedycyjnych  na terenie wspólnoty zostaną cofnięte,  będą decydowali ministrowie ds. transportu. Na razie nie podano jednak konkretnych informacji odnośnie zakresu planowanych ograniczeń.

Oprócz wyżej wspomnianej propozycji,  do listy sankcji dopisano embargo na rosyjski węgiel, cement, surowe drewno oraz alkohol. Ponadto rosyjskie statki nie będą mogły wpływać do portów zlokalizowanych na terenie UE.

Blokada TIR-ów

Ewentualna decyzja o blokadzie ruchu ciężarówek jadących na wschód byłaby pozytywnym ustosunkowaniem się do postulatu protestujących w marcu. Osoby biorące udział w manifestacjach zablokowały wówczas przejazd na przejściu granicznym w Kukurykach, przy granicy z Białorusią.  Protest zorganizowała grupa Euromaidan-Warszawa.  W wyniku działań protestujących, na granicy uformowała się kolejka ciężarówek czekających na odprawę, Jej długość wynosiła 40 km. W wyniku starć pomiędzy właścicielami firm przewozowych i uczestnikami manifestacji zakazano kontynuowania działań na granicy grupie Euromaidan- Warszawa.

 

Podjęcie decyzji o blokadzie miałoby również konsekwencje dla handlu z dalekowschodnimi krajami.  Doprowadziłoby do poniesienia sporych strat nie tylko przez polskich, ale również innych unijnych eksporterów.  Dlatego do tej pory wydawało się nierealne. Zwłaszcza że wprowadzone już sankcje mają bardzo niekorzystny wpływ na  handel między UE i Rosją.  Da zobrazowania całej sytuacji, dodajmy, że w 2021 roku z terenu Unii Europejskiej do Rosji samymi ciężarówkami  dostarczono towary  o łącznej wartości 66 miliardów euro. Stanowi to 25% wartości naszego krajowego eksportu. O czym pisze także strona https://biznestrona.pl/