Decyzja Naczelnego Sądu Wojewódzkiego: 13-kilometrowy odcinek drogi z Pabianic Północ do Rąbienia pozostaje wojewódzką trasą

Decyzja Naczelnego Sądu Wojewódzkiego: 13-kilometrowy odcinek drogi z Pabianic Północ do Rąbienia pozostaje wojewódzką trasą

Decyzję, że trasa o długości 13 kilometrów od skrzyżowania Pabianice Północ do miejscowości Rąbień nie straci statusu drogi wojewódzkiej, podjął Naczelny Sąd Wojewódzki. Dość skomplikowany stan prawny tego odcinka drogi wynikał z decyzji podjętych przez różne organy administracji publicznej.

W połowie roku 2022, konkretnie w czerwcu, wspomniana trasa utraciła swoje uprzednie miano drogi krajowej. Wobec tego radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zajęli się sprawą i postanowili, że dawniej określana jako 'krajówka’ droga nie zostanie przemianowana na drogę wojewódzką. Ich decyzja była taka, że zarówno Powiat Pabianicki, jak i Powiat Zgierski będą odpowiedzialne za ten odcinek drogi.

Jednakże, radni reprezentujący Powiat Pabianicki nie zgodzili się na przyjęcie tej drogi pod swoje skrzydła. W odpowiedzi na to, Starostwo wystosowało odwołanie od decyzji Sejmiku, które jednak nie zostało przyjęte przez wojewodę łódzkiego. W efekcie, od 23 listopada 2022 droga ta była klasyfikowana jako trasa powiatowa przez cały rok.

Henryk Brzyszcz, członek Zarządu Powiatu, przekazał informacje na temat dalszych działań podjętych w sprawie tej drogi. „Zdecydowaliśmy się odwołać od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i, co ważne, wygraliśmy ten spór. Mimo to, wojewoda wnioskował do NSA o kasację tego wyroku. Na nasze szczęście, wniosek ten został odrzucony i droga nadal figuruje jako droga wojewódzka – zgodnie z wyrokiem sądu”, stwierdził Brzyszcz.