Mieszkańcy Kozin doczekają się wind nad kładką

Mieszkańcy Kozin doczekają się wind nad kładką

Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, jak ważne jest przystosowanie każdej infrastruktury do użytku osób niepełnosprawnych, osób starszych i matek z małymi dziećmi.  Mimo to wiele przejść podziemnych, budynków użyteczności publicznej, czy kładek często nie spełnia takich wymogów. Sprawia to, że wcześniej wspomniane osoby czują się gorsze, a użytkowanie przez nich nieprzystosowanych do tego obiektów jest nie tylko utrudnione, ale bardzo często po prostu staje się niemożliwe.

Przykładem takiego obiektu jest kładka nad torami kolejowymi w śladzie ul. Srebrzyńskiej. Na szczęście jest to tylko chwilowa sytuacja, ponieważ trasa niedawno została oddana do użytku. Mieszkańcy Kozin i osiedla im. Montwiłła Mireckiego już w niedalekiej przyszłości będą mogli korzystać z wind, które ułatwią korzystanie z przejścia nad torami kolejowymi. Konstrukcja z betonu, która powstała na miejscu poprzedniej kładki, jest wyższa, a pokonanie jej może niektórym osobom przysporzyć wiele trudności.  Zwłaszcza osoby starsze nie będą w stanie sprostać schodom prowadzącym na przejście,

Montaż oczekiwanych z nadzieją wind trochę się opóźnił. Miało do niego dojść wiosną. Tymczasem mamy już lato,  a prace nie zostały ukończone.  Jest jednak szansa, że nastąpi to w najbliższym czasie.  Na miejscu możemy już zobaczyć zamontowane kabiny, które pojawiły się w miejscu pustych szybów. Kiedy windy zostaną wyposażone w napędy, będą musiały jeszcze zostać poddane niezbędnym testom. Jeśli wypadną pozytywnie, potrzebna będzie zgoda Urzędu Dozoru Technicznego na ich użytkowanie.