Ogłoszenie przetargu na modernizację dróg na terenie Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej

Ogłoszenie przetargu na modernizację dróg na terenie Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej

12 lutego odbędzie się otwarcie ofert w kontekście przetargu na realizację projektu nazwanego „Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej”. Owa inwestycja, podzielona na trzy segmenty, ma miejsce w dzielnicy Kolumna.

Pierwszy z nich dotyczy rekonstrukcji gminnej arterii komunikacyjnej, ul. Torowej położonej na północnej części dzielnicy. Planowane prace obejmują utwardzenie jezdni bitumem, pobocza mają być stworzone z recyklingowego asfaltu, a zjazdy i chodnik z betonowych kostek.

Następnie będzie miała miejsce rozbudowa gminnej drogi – ul. Tuwima. W tym zakresie przewidziano utwardzenie jezdni bitumem, wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej oraz jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego. Dodatkowo zrealizowane zostaną zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, a także kanalizacja deszczowa i system odwodnieniowy.

Kolejnym etapem będzie modernizacja powiatowej drogi nr 2335E, czyli ul. Wileńskiej. Planowane prace obejmują utwardzenie jezdni bitumem, stworzenie parkingu wzdłuż drogi oraz budowę chodników z kostki betonowej po obu stronach ulicy. Ponadto przewidziane są zjazdy, wyniesione przejście dla pieszych i skrzyżowania, a także system odwodnienia do studni chłonnych.

Na realizację tej inwestycji Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej pozyskał fundusze z Polskiego Ładu, które wynoszą 10 000 000 zł.