Historia i tajemnice drewnianego kościoła św. Ducha w Łasku

Historia i tajemnice drewnianego kościoła św. Ducha w Łasku

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad historią kościoła św. Ducha w Łasku, jednej z najstarszych i najbardziej wartościowych drewnianych konstrukcji sakralnych na obszarze województwa łódzkiego? W tym miejscu już w czasach średniowiecza znajdował się przytułek dla osób ubogich, a obok niego stała kaplica. Niestety, w 1665 roku tragiczny pożar strawił tę średniowieczną kaplicę.

Kiedy nieszczęście przemijało, z popiołów powstało coś nowego. W 1666 roku, dokładnie rok po zniszczeniu kaplicy, powstał obecny kościół św. Ducha. Ta trzy nawowa, drewniana struktura sakralna z prostokątnym prezbiterium stoi dumnie do dnia dzisiejszego jako symbol odrodzenia. Dowodem na czas budowy jest belka tęczowa umieszczona wewnątrz, z wyrytą datą 1666. Kiedy przekroczysz próg tej historycznej budowli, na pewno zauważysz oryginalne dekoracje ołtarza, ambony i chrzcielnicy.

Począwszy od 1811 roku, to małe sanktuarium służyło jako miejsce nabożeństw dla wyznawców ewangelizmu. Po zakończeniu II wojny światowej, kościół powrócił jednak do parafii katolickiej. W ostatnich latach, po gruntownym remoncie, kościół św. Ducha został przekształcony w kościół garnizonowy.