Gmina Łask otrzymuje dofinansowanie na przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Gmina Łask otrzymuje dofinansowanie na przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

20 maja 2024 roku, gmina Łask formalnie zatwierdziła porozumienie dotyczące dofinansowania projektu o nazwie „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Łask.”, który nosi numer FENX.02.04-IW.01-0008/23. Projekt ten jest realizowany w ramach programu FENX.02.04, którego głównym celem jest adaptacja do zmian klimatu oraz zapobieganie klęskom i katastrofom. To zadanie wpisuje się w priorytet FENX.02, który obejmuje wsparcie sektorów energetyki i środowiska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i jest częścią większego programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.

Budżet przewidziany na ten projekt wynosi 147 837,07 złotych, z których aż 117 840,92 złotych stanowi dofinansowanie.

Planowane zakończenie projektu przewidziano na 31 sierpnia 2025 roku.

Głównym celem tego ambitnego projektu jest przygotowanie miasta Łask do nadchodzących zmian klimatycznych, zwiększenie jego odporności na te zmiany oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w nowych, zmieniających się warunkach klimatycznych. Centralnym elementem tego projektu jest opracowanie dokumentu planistycznego, którym jest Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Łask (MPA).