Historia prawosławnej cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Łasku

Historia prawosławnej cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Łasku

Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, która już dzisiaj nie istnieje, była wybudowana w Łasku z inicjatywy rosyjskiego naczelnika powiatu Bogdanowa. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 13 października 1901 roku. Przed budową tej świątyni, nabożeństwa prawosławne odprawiano w jednym z pomieszczeń miejscowego szpitala.

Miejsce na cerkiew wydzielono na małym trójkątnym placu o powierzchni 506 metrów kwadratowych. Plac ten znajdował się tam, gdzie wcześniej stał kościół św. Anny, rozebrany w 1876 roku. Świątynię usytuowano u zbiegu Szos: Warszawskiej i Piotrkowskiej (obecnie ulice: Warszawska i 9 Maja). Budowa kosztowała 4,5 tys. rubli, z czego 2,5 tys. rubli wspólnota zebrała z ofiar.

Cerkiew była jednokopułowa i wyglądem przypominała tradycyjny kościół. Smukłe wieżyczki po bokach kopuły dzwonnicy dodawały jej elegancji. Zbudowana w ten sposób świątynia mogła pomieścić około 150 wiernych.

W 1914 roku, gdy Rosjanie ewakuowali się podczas I wojny światowej, cerkiew pozostała nieużytkowana i zaczęła popadać w ruinę. Ta sytuacja utrzymywała się również po zakończeniu wojny.