Urząd Gminy Buczek przypomina mieszkańcom o nadchodzących terminach płatności podatków i opłat

Urząd Gminy Buczek przypomina mieszkańcom o nadchodzących terminach płatności podatków i opłat

Zwracamy uwagę, że mieszkańcy Buczka muszą pamiętać o zbliżającym się terminie uiszczenia pierwszej raty różnych zobowiązań finansowych. Dotyczy to między innymi podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego, a także innych łącznych zobowiązań pieniężnych i opłaty za posiadanie psa.

Należy pamiętać, że ostatni dzień na zapłacenie wymienionych zobowiązań podatkowych przypada na 15 marca 2024 roku. Możliwe jest dokonanie płatności w oddziale Banku Spółdzielczego Warta w Buczku lub poprzez przelew na numer konta bankowego podany w decyzji podatkowej.

Kolejny termin, o którym muszą pamiętać mieszkańcy, to data płatności opłaty za posiadanie psa. Ostatni dzień na uregulowanie tej opłaty przypada na 30 kwietnia 2024 roku. Pieniądze można wpłacić na konto bankowe numer: 41 9270 1016 0100 0013 2001 0318.

Jeśli któryś z tych zobowiązań nie zostanie uregulowany w wyznaczonym terminie, przekształci się ono w zaległość podatkową. Zacznie ona generować odsetki, które zostaną doliczone do głównego zadłużenia. Niezapłacone zobowiązania będą także skutkowały wystawieniem upomnienia do zapłaty, które będzie dodatkowo obciążone kosztem upomnienia wynoszącym 16,00 zł.

Jeżeli już Państwo dokonali wymaganych płatności, to jesteśmy zobowiązani do wyrażenia wdzięczności. Dziękujemy za terminowe uregulowanie zobowiązań.