Zaawansowana modernizacja drogi wojewódzkiej nr 583 w Żychlinie: odpowiedź na potrzeby mieszkańców

Zaawansowana modernizacja drogi wojewódzkiej nr 583 w Żychlinie: odpowiedź na potrzeby mieszkańców

W powiecie kutnowskim, na terenie Województwa Łódzkiego, planowane jest przeprowadzenie największej do tej pory inwestycji dotyczącej infrastruktury drogowej. Projekt ten stanowi reakcję na liczne apelacje ze strony lokalnej społeczności. Szczególny nacisk kładzie się na remont drogi wojewódzkiej nr 583 przebiegającej przez Żychlin, który obejmie cały jej odcinek aż do granicy z województwem mazowieckim.

Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Schreiber, podkreśla, że obecny stan tego fragmentu drogi jest niezadowalający. Jego szerokość wynosi jedynie cztery metry, przez co jest to najwęższy odcinek drogi wojewódzkiej w całym regionie. Zmiana ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych.

Aktualna sytuacja techniczna drogi wojewódzkiej nr 583 od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do granicy województwa jest daleka od idealnej. W niektórych miejscach szerokość jezdni wynosi zaledwie cztery metry, podczas gdy zgodnie z przepisami powinna ona wynosić co najmniej siedem metrów. Dodatkowo, nawierzchnia na tym odcinku jest w złym stanie technicznym.

Podpisana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 4 czerwca 2024 roku umowa na realizację tej przebudowy ma szczególne znaczenie dla Żychlina. Jak twierdzi marszałek Schreiber, żadna inwestycja drogowa o takim rozmiarze nie była dotąd prowadzona na terenie tego miasta przez lokalną władzę samorządową. Zawarte w niej plany obejmują m.in.: rozbudowę drogi, budowę dwóch rond, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów oraz rowów krytych, zatok autobusowych i postojowych, rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, przepustu drogowego, rowu melioracyjnego i oświetlenia. Zaplanowano również modernizację infrastruktury technicznej, włączając sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną i sieć gazową.