W Widawie trwają warsztaty muzyczne dla muzyków z Powiatu Łaskiego

W Widawie trwają warsztaty muzyczne dla muzyków z Powiatu Łaskiego

W malowniczej miejscowości Widawa od dwóch dni organizowane są specjalistyczne warsztaty muzyczne. Są one skierowane do mieszkańców Powiatu Łaskiego, a konkretniej członków orkiestr dętych z tego regionu. W programie szkolenia uwzględnione są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Łącznie w warsztatach uczestniczy 40 muzyków, którzy pochodzą z orkiestr dętych z Widawy i Łasku. Planowany jest cykl czterech spotkań.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie tych wydarzeń jest starszy chorąży Tomasz Pieczka, uznany tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie.

Środki finansowe na organizację warsztatów pochodzą w całości z budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Gminny Ośrodek Kultury w Widawie otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 40.000 złotych. Dzięki tej inwestycji wszyscy uczestniczący muzycy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i doskonalenia techniki gry na instrumentach dętych. Wszystkim zaangażowanym w organizację warsztatów, a szczególnie Pani kapelmistrz Annie Smolarek-Łągiewczyk, należą się podziękowania za ich wysiłek i wkład w rozwój muzyczny lokalnej społeczności.