Konwersacje na temat bezpieczeństwa seniorów: Debata zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Łasku oraz Stowarzyszenie Amazonek Łaskich

Konwersacje na temat bezpieczeństwa seniorów: Debata zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Łasku oraz Stowarzyszenie Amazonek Łaskich

Współpraca pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Łasku a Stowarzyszeniem Amazonek Łaskich zaowocowała organizacją społecznej debaty o nazwie „Bezpieczny Senior”. Debata ta była kontynuacją poprzedniej dyskusji, która miała miejsce w czerwcu roku wcześniejszego. W trakcie spotkania, omówiono techniki stosowane przez oszustów, poruszono kwestie bezpieczeństwa na drogach oraz zaprezentowano program Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

10 maja 2024 roku, konkretnie na Placu 11 Listopada 1 w Łasku, odbyło się to społeczne forum zatytułowane „Bezpieczny Senior”. Celem było przede wszystkim edukowanie mieszkańców, w szczególności seniorów, na temat różnych aspektów bezpieczeństwa oraz zapoznanie ich z programem Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W debacie uczestniczyli łascy policjanci pod przewodnictwem I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łasku, podinspektora Marcina Kucnera, członkinie Stowarzyszenia Amazonek Łask, a także wielu seniorów.

„Bezpieczny Senior” jest kluczowym tematem dla łaskich mundurowych, którzy dokładnie go omówili w trakcie debaty. Szczególna uwaga została poświęcona przestępstwom, które są najczęściej dokonywane na osobach starszych. Policjanci wyjaśnili jak działają oszuści, przytoczyli konkretne przypadki z powiatu łaskiego, gdzie seniorzy stali się ofiarami. Wiele miejsca zajęły omówienie popularnych schematów oszustw „na wnuczka”, „na policjanta”, „na pracownika banku” czy „pracownika instytucji”. Poruszono również problematykę kradzieży i włamań do domów. Mundurowi udzielili rad jak unikać bycia ofiarą tego typu przestępstw.

W dyskusji znalazło się także miejsce na omówienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. Przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na zachowanie podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz obowiązki spoczywające na pieszych, rowerzystach i kierowcach. Seniorzy zostali uświadomieni o istotności stosowania elementów odblaskowych, a każda z osób biorących udział w debacie otrzymała taki element. Podczas spotkania zaprezentowano również działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która umożliwia każdemu zgłaszanie wykroczeń obserwowanych w swoim otoczeniu. Celem debaty było uświadomienie seniorom, jak ważne jest bycie czujnym w celu uniknięcia stania się ofiarą przestępstwa czy wykroczenia.